Zijn gereedschap

Mechanisatie:

Het gebruik van machines in de hoveniersbranche is na de oorlog pas goed op gang gekomen. Buiten de maaimachine, die de mooie naam van Grasperkscheerder had, waren er enkel machines ontleend aan de landbouw en het boerenbedrijf.

De COM het Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven bestond in 2007 50 jaar. Deze club, van origine landbouwmechanisatiebedrijven maar ook smederijen en metaalbedrijven, stond ook klaar voor groenvoorzieners en de hovenier die machines nodig hadden. De leden van de COM blijken voor tuinders, groenvoorzieners, gemeentelijke groenbeheerders, greenkeepers op golfbanen en hoveniers een prima partner te zijn. Ondersteuning van VCA-keuringen, certificering en bedrijfsvoering blijken duidelijke meerwaarden te bieden. Verder is de COM een voorlichter, dealer ondersteunend en adviseur voor haar leden.

Op haar 50 jarig jubileum was een tentoonstelling ingericht van oude en nieuwe machines.

Hier onder een bloemlezing

 

DIT VERHAAL WORDT NOG GESCHREVEN......