Zijn leveranciers

 

De meest belangrijke leveranciers van de hoveniers waren in het verleden zaadhandelaren en producenten/handelaren van levende materialen, zoals: bollen, vaste planten, bomen en struiken. Ook ambachtslieden als mandenmakers, bezembinders en fonteinmakers leverden hun producten aan hoveniers en tuinbazen. Tegenwoordig is de omzet in dode materialen, en dan vooral de bestratingsmaterialen, bij het doorsnee hoveniersbedrijf vele malen groter dan de omzet in levend materiaal.

Veel hoveniers kweekten in de vorige eeuwen hun plantmaterialen zelf. Zelfs 25 jaar terug was het nog heel gewoon dat de hoveniers zijn eenjarige perkplanten zelf kweekte. Ook bedrijven op de Veluwe en in Brabant en de Achterhoek, waar de grond niet duur was, was er aan de hoveniersbedrijven vaak een boomkwekerij gekoppeld. Ook kwam de beweging andersom voor, de boomkweker werd dan hovenier: zie: specialisten.

Wij willen op deze pagina ruimte en aandacht geven aan oude bekende leveranciers. Bedrijven  die er nu nog altijd bestaan, moor ook die van het strijdtoneel verdwenen zijn. Zo heeft het bedrijf Asepta uit Delft bijna 100 jaar bestrijdingsmiddelen en vruchtboomcarbolineum geleverd aan onder meer hoveniers. De inzichten op het gebied van bestrijdingsmiddelen en bemesting zijn de afgelopen tijd door onderzoek en veranderd milieudenken behoorlijk bijgesteld . Ook hierdoor heeft er een verschuiving in het leveranciersbestand plaatsgevonden. Wij denken dat we met de “geschiedenissen” van een aantal leveranciers en voormalige leveranciers deze website meer compleet maken.

 

Zaadhandel Turkenburg

Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden heeft een korte beschrijving van de bekende zaadhandel uit Bodegraven  Klik Hier..........

 

 

 

Abbing Zeist

De geschiedenis van het bedrijf Abbing in Zeist strekt zich ondertussen uit over vijf generaties. Op de website van dit bedrijf is hun geschiedenis te lezen.

Voor veel hoveniers en klanten van hoveniers was en is Kwekerij Abbing nog steeds het adres voor goed plantmateriaal.

De oprichter Jan Abbing is als hovenier begonnen bij koning Willem III. Klik hier voor het hele verhaal.

 

 

ADVERTENTIE ONZE TUINEN 1906
ADVERTENTIE GROEI EN BLOEI 1964

Asepta Delft

ASEPTA is een belangrijke leverancier geweest voor hoveniers en tuinbazen. Het in Delft gevestigde bedrijf produceerde vorige eeuw diverse, veel gebruikte bestrijdingsmiddelen. De onderneming is onder de naam Gebr. Manger in 1920 gestart met de productie van Kresolzeep, omdat er na de eerste wereldoorlog een grote behoefte was aan desinfectiemiddelen. Maar al snel (in 1925) kwam ook de productie van vruchtboomcarbolineum en creoline opgang en werd er spuitapparatuur geleverd. Luizen, spint, bladrollers, bladvlooien en witte vlieg: voor al deze belagers van fruit, groente en bloemen waren middelen voorhanden.

Asepta adverteerde veel in de vakbladen, zeker in de jaren dertig. Elk zich respecterend tuinbouwkundig bedrijf en iedere tuinbaas voerde in de winter bespuitingen uit met vruchtboomcarbolineum om zo preventief vele belagers in de tuin voor te zijn.

Tijden en inzichten veranderden sterk door de jaren heen. Vanwege veiligheid en milieu verhuisde het bedrijf in 1985 naar een locatie buiten de stad. Maar de regels werden steeds strakker en Europa spreekt tegenwoordig ook een hartig woordje mee. Hierom besloot de directie in 2006 dat een zinvolle continuering van het bedrijf niet meer mogelijk was. Langdurig onderzoek voor het verkrijgen van nieuwe toelatingen bleek financieel niet meer haalbaar. Asepta was tussen de grote multinationals een te kleine speler geworden.

Voor meer geschiedenis klik op Bedrijfsverhaal van Asepta Delft :

ADVERTENTIE ASEPTA 1935
ASEPTA CYCLOTRONWEG 1985

 

Koninklijke Bloembollen- en Zaadhandel van Tubergen B.V.

 Heel veel hoveniers en tuinbazen hebben  mee dan 100 jaar bollen en zaden besteld bij van Tubergen in Haarlem.

Vanaf 1868 tot 1977 was dit een zeer gerenommeerd familie bedrijf.

Gelukkig is de naam behouden gebleven en wordt deze voort gezet door Simone en Fred van den Oever Lees meer......

Kees Hoog deeluitmakend van de familie die dit bedrijf meer als 100 jaar leiding heeft gegeven, heeft deze geschiedenis gelukkig te boek gesteld. Voor een recensie  van dit boek en wat fotomateriaal van het boek verwijs in naar het Haarlemsdagblad Lees meer......

Het boek is getiteld “ De bollen zijn weer best” een gezegde van een van de mannen van het eerste uur. Ik heb het boek met zeer veel interesse en genoegen gelezen en wil een paar onderwerpen noemen die mij sterk zijn bij gebleven mede om dat mijn leermeester al klant was en ik dat in 1969 ook ben geworden.

Het zoeken naar nieuwe soorten en variëteiten en het sponsoren van expedities om deze te vinden was nieuw voor mij. Ook de magie van het kruisen is apart om te lezen.

Bijzonder en het zegt veel van de tijdgeest is het om te lezen dat er jaren lang prijs en teelt afspraken zijn gemaakt in de bollen en zaadhandel. Dit onder de noemer marktordening . Iets wat heden ten dagen ondenkbaar is en tot hoge boetes en de schandpaal zou leiden.

De hoofdstukken over de oorlogen waarin jubilea’s van het 50 en 75 jarig bestaan van het bedrijf vielen geven aan hoe moeilijk het leven voor de doorsnee mens was maar ook hoe moeilijk het was voor de  ondernemer om keuzes te maken.

Belangrijk waren ook de catalogi, het boekwerk wat je gebruikte om bijvoorbeeld je zaden te bestellen. Dat was bijna altijd een bewaar exemplaar tot dat de volgende weer uit was. Veel fotowerk en informatie over de teelt en praktische tips om tot een goed kwalitatief product te komen. Op scholen werden deze boekjes als lesmateriaal gebruikt en dat zegt wat.

 Van Tubergen was geen trendsetter maar vooral een ambachtelijk traditioneel bedrijf als je hun manier van werken leest in dit boek wat vooral ook eerlijk geschreven is. De schrijver spaart  de familie niet en geeft ook aan waar het mis is gegaan in het leidinggeven aan zo een arbeidsintensief bedrijf.

Maar wat mij als lezer ook groot gebracht in de sierteeltsector toch het meest is blijven hangen is de liefde voor het materiaal, (de bollen, zaden en planten) het vakmanschap en de zorg voor de clientèle.  Gewoon het boek lezen (ISBN978-90-8704=378-0)

De historische vereniging Haerlem gaat in zijn jaarboekje van 1999 in op de voormalige onroerend goed bezittingen van de firma van Tubergen o.a de theekoepel en ook de vermeende samenhang met de Camera Obscura voor de echte liefhebbers geschreven door G.L. Slieger te vinden op pagina 65  Klik Hier

Proeftuin van Tubergen 1974
Huidige vestiging: Jac. Uittenbogaard & Zonen b.v. Robijnlaan 44 Noordwijkerhout
1910 Kweeklust vestiging eerste generatie Uittenbogaard Oegstgeest
1931 Werkzaamheden op het Land. Op de achtergrond de gele tram van Leiden naar Den Haag
1969 Voorkant van de eerste prijscourant

Jac. Uittenbogaard & Zonen BV   nu bekend als   JUB Holland

Bovenstaand bedrijf bestaat meer dan 100 jaar (start 1910 in Oegstgeest) en is voor de huidige hoveniers, groenvoorzieners, tuincentra en gemeentelijk diensten een begrip.

Het is een familiebedrijf (4 generaties) dat tot de tweede wereldoorlog regionaal werkte maar na de verhuizing naar Noordwijkerhout werden hoveniers en groenvoorzienersbedrijven in het hele land hun arbeidsterrein.

Als ondernemer kreeg je dan jaarlijks bezoek van Jaap Uittenbogaard (later Jaap-Jan). Die gesprekken hadden (vaak) hetzelfde patroon. Hoe is vorig jaar gegaan met de handel? Veel nabestellingen? Nog overgehouden? Zijn er nog problemen geweest?  En dan de nieuwigheden en nieuwe ontwikkelingen in de wereld van de bloembollen waar we altijd weer goed over geïnformeerd worden. De ondernemers waren overdag aan het werk dus werd er ook in de avonduren gewerkt om de “handel” aan de man te brengen.

Een prachtig product bloembollen om te verkopen, maar je moet de markt wel goed lezen en kennen want die is grillig. Als je het boekje 100 Jaar BLOEIEND VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST over de geschiedenis van het bedrijf leest (van 2010) dan wordt je wel geattendeerd op wat feiten.

De firma Uittenbogaard is vanaf de oprichting (1949) inzender van bloembollen op de Keukenhof de mooiste etalage van Nederland. Afnemers werden en worden vaak verrast met vrijkaartjes voor deze prachtige sortimentstuin om hun kennis weer op te vijzelen en uiteraard ook te genieten.

De tuincentra, een belangrijke doelgroep, om die te behouden als klant werd een eigen verpakkingsmachine ontwikkeld. Mooie plaatjes waren belangrijk. En natuurlijk de prijs…..Maar doordat je met de aantallen kon “spelen” kon dat ook met de prijs. Een verhaal uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Hoe dat nu gaat weet de schrijver van dit verhaal niet.

Ook in die tijd werd er voor het eerst geëxperimenteerd met het machinaal planten van bloembollen onder gras. Fascinerend om te zien en goed voor veel gemeentes en zelfs Schiphol om zo vooral krokussen en narcissen het voorjaar te laten presenteren. Het gebeurt nog steeds maar het is nu uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf.

Steeds weer nieuwe dingen brengen. Etagebeplanting: de late tulpen eerst planten en de vroege bollen daar bovenop. Resultaat een langere bloeitijd op dezelfde plek.

Het bedrijf blijft attent. De laatste jaren wordt samen gewerkt met de Vlinderstichting en de Bijenhouders vereniging om met de bollen de biodiversiteit van ons groen te vergroten tot verbetering van de voedselvoorziening van de bijen en de vlinders.

In dit verhaal is de export niet eens aan de orde gekomen maar een zeer belangrijk onderdeel van handel gaat naar heel Europa, Verenigde Staten en Canada.

Bij het lezen van het artikel in Tuin&Landschap (28 januari 2017) JUB Holland wint de 31ste editie van de prestigieuze Tuinbouwondernemersprijs. wist ik het, dit bedrijf is een voorbeeld voor vele en hoort ook op deze website over de historie van leveranciers

Hovenier oud ondernemer en klant van Uittenbogaard  Piet van der Eijk

 

Meer weten over het bedrijf JUB Holland:Klik Hier.......

 

Meer weten over Stichting Keurmerk Bloembollen: Klik hier

 

 

Wat doet de koning ?

De koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk wapen met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” toekennen aan kleine en middelgrote bedrijven, die niet noodzakelijkerwijs ook aan het Hof hoeven te leveren.

De koning kan ook het predicaat koninklijk toekennen en verlenen aan bedrijven en verenigingen welke landelijk opereren Zij mogen Koninklijk aan hun naam toevoegen en volgens regels een kroontje in het logo opnemen als zij dat wensen.

Voor beide vormen gelden de zelfde strenge regels zie hier onder

 Hoe is het predicaat ontstaan?

Het predicaat hofleverancier is in 1815 ingevoerd door Koning Willem de eerste. Hiermee is het predicaat een van de oudste koninklijke onderscheidingen van ons land. Tot 1987 konden ook andere leden van het koninklijk huis het predicaat Hofleverancier verlenen, maar dan met de toevoeging van hun naam. Hierna kon alleen het staatshoofd het predicaat Hofleverancier nog verlenen.

Hoe kom je in aanmerking voor het predicaat?

Het predicaat kan worden aangevraagd bij (ten minste) honderdjarig bestaan via de burgemeester en kan alleen ter gelegenheid van een bijzonder jubileum worden verleend.

Voor het predicaat komen alleen ondernemingen in aanmerking die gerekend kunnen worden tot het midden- en kleinbedrijf. Binnen de bedrijfstak, moet de onderneming ten minste in de eigen regio een eerst of een duidelijke vooraanstaande plaats innemen en zich onderscheiden op kwaliteit, soliditeit en continuïteit. De bedrijfsvoering moet onberispelijk zijn. De onderneming en ook de bestuursleden, moeten te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.

Bij een aanvraag voor het predicaat worden o.a. de volgende gegevens van een bedrijf gecontroleerd: bewijs van oprichting, financiële kerncijfers, financiële positie, ontwikkelingen in de laatste jaren, huidige bedrijfsvoering en toekomstperspectief.

Wanneer de Koning bereid is het recht tot het voeren van het predicaat toe te kennen, wordt de onderneming verzocht zich te verbinden aan de ‘Bepalingen betreffende het predicaat Hofleverancier’. De belangrijkste verplichting is dat het bedrijf alles zal nalaten wat zijn reputatie zal schaden. Het Koninklijk Wapen wordt gevoerd op de voorgeschreven wijze volgens het daartoe ontworpen wapen.

Hoe lang geldt het predicaat?

Het predicaat wordt toegekend voor een periode van 25 jaar. Hierna kan bestendiging worden aangevraagd bij de Koning voor een volgende 25 jaar.

 

KONINKLIJKE BEDRIJVEN !!

3 Van boven beschreven bedrijven zijn "KONINKLIJK" . Hiernaast staat hoe je dat kan worden en blijven en wat het betekend Hier onder een willekeurige greep van bedrijven die minimaal 100 jaar oud zijn en ook het predicaat "Koninklijk bezitten. We beginnen met het oprichting jaar . Als je op de naam klikt komt u op de website van het bedrijf en krijgt u meer info. Daarna volgt de branche en de vestigingsplaats. 

1777  COPIJN GROENEKAN  Boomkwekerij Groenekan (U)

1791  M VAN DEN OEVER  Boomkwekerij Haaren (NB)

1837  KONINKLIJKE TERRA NOVA  Boomkwekerij Aalsmeer

1850  M MOOLENAAR & ZONEN Bloembollen Voorhout (Z-H)

1867  SCHIPPER BLOEMBINDERIJ  Bloemist  Zaandam

1868  HOLLAND BULB MARKET Bloembollen en planten Heiloo

1868  VAN TUBERGEN  Bloembollen en zaden  Heemstede

1875  H A VERSCHUREN EN ZONEN Rozenkwekerij Haps (NB)

1878  ROYAL SLUIS  Zaadhandel  Enkhuizen

1887  FELIX EN DYKHUIS Boomkwekerij  Boskoop

1890  JAN SPEK ROZEN  Rozenkwekerij  Boskoop

1891  ALPINA BLOEMENWINKEL Bloemist 'sGravenhage

1892  KWEKERIJ ABBING  Kwekerij tuinaanleg De Bilt (U)

1894  HELMSTADT  (Bak)Fietsen Vervoer&Dienstverlening 

            Amsterdam

1898  FARWICK GROENSPECIALISTEN   Enschede

1899  BEJO ZADEN Zaadhandel  Noord Scharwoude (NH)

1903  KONINKLIJKE GINKELGROEP    Groenvoorziening

   Veenendaal 

1903  PLANTION  Veiling Plantengroothandel Elst en Ede

1906  BRUIL BETON & MIX Grond en zandhandel Doetinchem

1910  JAC UITTENBOGAARD & ZONEN Bloembollen Oegstgeest

1911  FLORAHOLLAND veiling en bemiddeling  Aalsmeer

1920 Koninklijke Vereniging van Hovenier en Groenvoozieners Houten.

 
 
 
 
      
 
 

 

 

De makers van deze website zijn op zoek naar bedrijfsgeschiedenissen van leveranciers van tuinbazen hoveniers en groenvoorzieners